ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

|Print| |Email|

A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΩΝ

Τέθηκε σε λειτουργία (26/11/2015) η ειδική λωρίδα της Ιεράς Οδού, στο τμήμα μεταξύ Λ.Κηφισού και οδού Θηβών, παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία, διπλής κατεύθυνσης και μήκους 300μ. ανά κατεύθυνση.

Β. ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Στα πλαίσια περαιτέρω ενίσχυσης των ρυθμίσεων διευκόλυνσης των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό πρόγραμμα ελέγχου των κεντρικών οδικών αρτηριών του δικτύου με στόχο την απομάκρυνση των παρανόμα σταθμευμένων Ι.Χ.
Για το σκοπό αυτό ο ΟΑΣΑ προμηθεύτηκε και λειτουργεί με ίδιες δαπάνες 15 γερανοφόρα οχήματα που εκτελούν καθημερινούς ελέγχους τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στην περιφέρεια.

Γ. ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ

Βασικό μέτρο διευκόλυνσης της λειτουργίας των Αστικών Συγκοινωνιών και του επιβατικού κοινούαποτελούν οι ειδικές προεξοχές (επεκτάσεις) πεζοδρομίων, που έχει εγκαταστήσειο ΟΑΣΑ σε στάσεις λεωφορείων.

Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση του χώρου της στάσης από το παράνομο παρκάρισμα, η διευκόλυνση των λεωφορείων στην προσέγγιση της στάσης, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των χαμηλοδάπεδων λεωφορείων και τρόλλεϋ, καθώς και η ασφαλής αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών.

Οι προεξοχές υλοποιούνται με την τοποθέτηση στο οδόστρωμα κατ’ επέκταση του πεζοδρομίου μίας προκατασκευασμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία συνδέεται με το πεζοδρόμιο με μία χαλύβδινη, ανοξείδωτη ή χυταλουμινένια σχάρα για την ομαλή απορροή των ομβρίων κατά μήκος του κρασπέδου.

Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη τοποθετήσει274προεξοχές σε σε στάσεις που βρίσκονται κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Παράλληλα με την τοποθέτηση των ειδικών επεκτάσεων, έχει προωθηθεί σε συνεργασία με την Ο.ΣΥ. η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) και η σήμανση του οδοστρώματος σε καίρια σημεία του δικτύου προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και ο εγκλωβισμός λεωφορείων και τρόλλεϋ.