Καταστατικό
Καταστατικό

|Print| |Email|

Καταστατικό ΟΑΣΑ Α.Ε.

Το καταστατικό της ΟΑΣΑ Α.Ε. έχει δημοσιεύει στο ΦΕΚ : τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ Αρ Φύλλου 9003 / 26-08-2011

Το καταστατικό σε μορφή PDF

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.