Καταστατικό
Καταστατικό

|Print| |Email|

Καταστατικό ΟΑΣΑ Α.Ε.

Το καταστατικό της ΟΑΣΑ Α.Ε. στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, το διακριτικό τίτλο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1726301000,

Το καταστατικό σε μορφή PDF