Καταστατικό
Καταστατικό

|Print| |Email|

Καταστατικό ΟΑΣΑ Α.Ε.

Το καταστατικό της ΟΑΣΑ Α.Ε. έχει δημοσιεύει στο ΦΕΚ : τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ Αρ Φύλλου 9003 / 26-08-2011

Το καταστατικό σε μορφή PDF

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.