ΕΣΠΑ 2007 -2013
ΕΣΠΑ 2007 -2013

|Print| |Email|

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» είναι ενταγμένα τα παρακάτω έργα:

1. Κατασκευή αμαξοστασίου Ανθούσας (ΕΘΕΛ)

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και γενικά την υλοποίηση όλων των αναγκαίων τεχνικών υποδομών για τη λειτουργία του αμαξοστασίου. Στο αμαξοστάσιο θα σταθμεύουν και θα συντηρούνται 210 12μετρα αστικά λεωφορεία με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, ανέρχεται σε 7,6 εκατ. ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». (ΕΠ-ΕΠ)

2. Νέα προμήθεια λεωφορείων (ΕΘΕΛ)

Αφορά στην προμήθεια 520 νέων, σύγχρονης τεχνολογίας λεωφορείων:

  • 320 λεωφορεία με κινητήρα Diesel, από τα οποία τα 100 είναι αρθρωτά αστικά λεωφορεία 18μετρα και τα 220 μικρολεωφορεία. Η λειτουργία και των 320 λεωφορείων εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες απαιτούμενες προδιαγραφές EURO V και EURO IV σχετικά με τη χαμηλή εκπομπή αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
  • 200 λεωφορεία με κινητήρα φυσικού αερίου (CNG), του πλέον φιλικού προς το περιβάλλον καθώς επιβαρύνει αισθητά λιγότερο την ατμόσφαιρα με αέριους ρύπους σε σχέση με έναν αντίστοιχης τεχνολογίας συμβατικό κινητήρα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 119 εκατ. ευρώ. Η προμήθεια των λεωφορείων έχει ολοκληρωθεί και τα οχήματα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». (ΕΠ-ΕΠ)

3. Ανακαίνιση γραμμής ΗΣΑΠ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Ανακαίνιση της υποδομής-επιδομής της γραμμής στη σήραγγα και στο επιφανειακό δίκτυο από Κηφισιά έως Φάληρο.
  • Ενίσχυση της σήραγγας στο τμήμα από Ομόνοια έως Μοναστηράκι.
  • Αντικατάσταση της ηλεκτροφόρου σιδηροτροχιάς σε τμήματα της γραμμής και κάλυψη της ηλεκτροφόρου σε όλο το μήκος της γραμμής.
  • Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ρύθμισης κυκλοφορίας των συρμών (ATS), το οποίο συμπεριλαμβάνει σύστημα οπτικής πληροφόρησης των επιβατών στις αποβάθρες.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». (ΕΠ-ΕΠ)

4. Σύνδεση Αμαξοστασίου Ρούφ με το υπάρχον δίκτυο των τρόλλεϋ του Πειραιά (ΗΛΠΑΠ)

Αφορά στην σύνδεση του νέου αμαξοστασίου στο Ρούφ με το εναέριο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης των τρόλλεϋ προς το δίκτυο του Πειραιά. Η σύνδεση του εναερίου δικτύου ξεκινά από την συμβολή της Λεωφ, Πέτρου Ράλλη με την οδό Πειραιώς, συνεχίζεται με το υπάρχον δίκτυο του Μοσχάτου μέσω της Οδογέφυρας της Χρυσοστόμου Σμύρνης και τέλος με το υπάρχον δίκτυο της γραμμής Ρέντη μέσω της οδού Φλέμιγκ.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 4,5 εκ. ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».