Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

|Print| |Email|

ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ:

“Επόμενη Στάση Αγορά Εργασίας’’

Τι είναι το πρόγραμμα “Επί Τροχών: Επόμενη Στάση Αγορά Εργασίας”

Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση και επαγγελματική ένταξη των νέων που διαρρέουν από την εκπαίδευση με την ενεργητική εμπλοκή κοινωνικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και τη δικτύωσή τους με δημόσιους φορείς Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και με επιχειρήσεις. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ (75%) και του Υπουργείου Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας (25%).

Ομάδα στόχος

Νέοι/ες 16 έως 28 ετών , άνεργοι/ες και εργαζόμενοι/ες σε επισφαλείς εργασίες, ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης, οι οποίοι/ες έχουν εγκαταλείψει τη μέση εκπαίδευση , δηλαδή το Γυμνάσιο ή το Λύκειο και δεν έχουν επαγγελματική εξειδίκευση. Το Έργο χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, φιλικές στους νέους, τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους, να γίνουν αυτόνομοι και πιο ικανοί να διαχειριστούν τη ζωή τους.

Στην υλοποίηση του έργου παίρνουν μέρος οι εξής δέκα φορείς:

1. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συντονιστής φορέας)

2. Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε

3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

4. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

5. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

6. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

7. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

8. TREK Consulting Α.Ε.

9. Πανελλήνια Οργάνωση «Η Ελληνική Εστία»

10. INTERACT Εκπαιδευτική

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η δημιουργία Μονάδων Πληροφόρησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε τρεις περιοχές της Αττικής καθώς και στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αττική οι τρεις Μονάδες θα δημιουργηθούν στην Ελευσίνα, στο Κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Βύρωνα.

Οι Μονάδες Πληροφόρησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα λειτουργούν με τη μορφή του one stop shop, δηλ. ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και προσανατολισμού από μία υπηρεσία . Οι νέοι της ομάδας στόχου, μετά την υποδοχή και την πληροφόρηση τους για το έργο, θα επωφελούνται των δράσεων του έργου ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα θα περνάνε από διαδικασία Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής από Εξειδικευμένους Συμβούλους, θα καταστρώνεται το Ατομικό τους Σχέδιο Δράσης και ανάλογα με τις ανάγκες τους θα προωθούνται σε δράσεις Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ενδυνάμωσης. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Ανοιχτά Εργαστήρια Ενδυνάμωσης Νέων , με στόχο την απόκτηση κοινωνικών προσόντων και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
  • Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στα αντικείμενα των μαγείρων , σερβιτόρων , αποθηκάριων και σε αντικείμενο που θα προκύψει από διερεύνηση αναγκών των επιχειρήσεων. Δεδομένης και της ιδιαιτερότητας της ομάδας στόχου, μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική άσκηση και λιγότερο στη θεωρητική κατάρτιση. Η διάρκειά των προγραμμάτων θα είναι περιορισμένη (200 ώρες μέγιστη διάρκεια).
  • Πρόγραμμα Στοχευμένης Επαγγελματικής Ένταξης, το οποίο θα συνδυάζει την εκπαίδευση εν ώρα εργασίας (on the job training) με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα αφορά επιδοτούμενη, από το πρόγραμμα, ένταξη 80 νέων σε θέσεις εργασίας για 2 μήνες.
  • Τοποθέτηση σε θέσεις Εργασίας. Μετά την εξατομικευμένη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού των ευάλωτων νέων και αφού έχουν γίνει κατά περίπτωση όλες οι απαραίτητες ενέργειες ενδυνάμωσης τους (συμμετοχή σε εργαστήρια ενδυνάμωσης, παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης κλπ) 100 νέοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις.
  • Ημέρες Σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια των οποίων, εκπρόσωποι επιχειρήσεων θα παίρνουν συνέντευξη από τους/τις νέους/ες, θα παρουσιάζουν το προφίλ των εταιρειών τους και θα τους παρέχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους και για τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα οι νέοι, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις επιχειρήσεις της περιοχής τους και να διερευνήσουν την πιθανότητα απασχόλησής τους σε κάποια από αυτές.

Στις περιοχές στις οποίες δεν έχουν δημιουργηθεί σταθερές Μονάδες Πληροφόρησης και Προσανατολισμού, έχει προβλεφθεί η λειτουργία Κινητής Μονάδας Πληροφόρησης και Προσανατολισμού . Η Κινητή Μονάδα θα στελεχώνεται από Συμβούλους Νέων οι οποίοι θα επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Αττικής, μετά από συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς Απασχόλησης, και θα παρέχουν υπηρεσίες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους εντάσσοντάς τους εν συνεχεία σε κάποια από τις δράσεις που αναφέρθηκαν.

Πληροφορίες

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ»: 210 2586970, www.onthemove.gr

Μονάδα Πληροφόρησης Προσανατολισμού Βύρωνα: 210 7646717

Μονάδα Πληροφόρησης Προσανατολισμού Ελευσίνας: 210 5542375 (Εσωτ. 219)

Μονάδα Πληροφόρησης Προσανατολισμού Αλεξανδρούπολης: 25510 88162