Διοικητική Δομή
Διοικητική Δομή

|Print| |Email|

Τα Όργανα Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Α. είναι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό και το κατ’ εξοχήν Αποφασιστικό Οργανο του Οργανισμού και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών του Οργανισμού.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα :

  • Ταστάνης Αναστάσιος (Αρχιτέκτων Μηχανικός) Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Σ.Α.
  • Σκουμπούρης Ιωάννης (Χημικός Μηχανικός) - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Θωμόπουλος Γεώργιος (Οικονομολόγος - Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Αντώνενας Ιωάννης (Οικονομοτεχνικός μελετητής) – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Κακλαμάνος Μιχαήλ (Απόστρατος ΕΛ.ΑΣ.) - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Παπαδόπουλος Παύλος (Υπάλληλος ΟΑΣΑ, ως εκπρόσωπος εργαζομένων) - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

 

Το υφιστάμενο Οργανόγραμμα του ΟΑΣΑόπως ορίστηκεμε την Υπουργική Απόφαση A-75783/5767/05-01-2004, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 20, 14-01-2004.Πρόεδροι - Διευθύνοντες Δ.Σ.ΟΑΣΑΠληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

για επαγγελματίες μεταπωλητές προϊόντων κομίστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Καλέστε το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 - 7 μέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο Για την έγκυρη ενημέρωσή σας με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο Αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή/και υποβολή τηλεφωνικών παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου από κινητό τηλέφωνο, στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο στο τηλέφωνο (+30) 210 8202900.
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.