Εμπορική Εκμετάλλευση
Εμπορική Εκμετάλλευση

|Print| |Email|

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους προβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Μάρκετινγκ του ΟΑΣΑ στα τηλέφωνα 210-8200969 και 210-8200006 και ηλεκτρονικά στο oasa@oasa.gr.